Công ty TNHH ALT /Điện thoại : 028 38949291 - 028 38949593 /Email : sales@altcotech.com/ Open: 8:00 - 16:30

Bộ lọc nước Nano không nước thải

Lọc 3 cấp -có vòi (GC 10-3)
Cồng suất lọc: 80 lít/giờ Xuất xứ : Taiwan Phụ ...
Read More
Lọc nhập khẩu – 5 cấp (222-CE)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: 222-CE Bước lọc: Gồm ...
Read More
Bộ lọc nước tạo khoáng 6 cấp ( 222-6AF)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: 222-6AF Bước lọc: Gồm ...
Read More
Lọc vô trùng – 3 cấp+đèn(GC-10-3 UV)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: GC-10-3 UV Bước lọc: ...
Read More
Lọc nhập khẩu 3 cấp (IK-103)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: IK-103 Bước lọc: Gồm ...
Read More
Lọc nhập khẩu- 3 cấp+đèn (IK-103UV)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: IK-103UV Bước lọc: Gồm ...
Read More
Lọc hydrogen-5 cấp (GC-105AT505)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: GC-105-AT505 Bước lọc: Gồm ...
Read More
Lọc nhập khẩu-5 cấp UF(222-UF)
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Model: 222-UF Bước lọc: Gồm ...
Read More