Công ty TNHH ALT /Điện thoại : 028 38949291 - 028 38949593 /Email : sales@altcotech.com/ Open: 8:00 - 16:30

Hóa chất xử lý nước

Chất Chống Ăn Mòn Nồi Hơi (MSP: ALTREAT1301)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG ALTREAT 1301 là một hỗn ...
Hóa Chất Kiểm Soát pH, Phân Tán Cặn Lò hơi(MSP: ALTREAT1101)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTREAT 1101 là một chất ...
Hóa Chất Chống Cáu Cặn (MSP: ALTREAT1201)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTREAT 1201 cấu tạo chủ ...
Hóa Chất Chống Cáu Cặn & Ăn Mòn Tháp Giải Nhiệt (MSP: ALTCOOL2201)
Hoá chất ức chế ăn mòn và cáu cặn trong ...
Hóa Chất Diệt Rong Rêu, Kiểm Soát Vi Khuẩn Legionella(MSP: ALTCOOL3301)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTCOOL 3301 có thể sử ...
Chất Ức Chế Ăn Mòn Trong Hệ Thống Chiller (MSP: ALTCOOL2501)
Chất xử lý duy nhất cho hệ thống tuần hoàn ...
Hóa Chất Tẩy Cáu Cặn Rỉ Sét (MSP: ALTCLEAN4001)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTCLEAN 4001 là một hợp ...
Hóa Chất Tẩy Rửa Hệ Thống Trao Đổi Nhiệt Dạng Bột (MSP: ALTCLEAN4007)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTCLEAN 4007 là hoá chất ...