Công ty TNHH ALT /Điện thoại : 028 38949291 - 028 38949593 /Email : sales@altcotech.com/ Open: 8:00 - 16:30

Hóa chất xử lý nước

Chất Chống Ăn Mòn Nồi Hơi (MSP: ALTREAT1301)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG ALTREAT 1301 là một hỗn ...
Read More
Hóa Chất Kiểm Soát pH, Phân Tán Cặn Lò hơi(MSP: ALTREAT1101)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTREAT 1101 là một chất ...
Read More
Hóa Chất Chống Cáu Cặn (MSP: ALTREAT1201)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTREAT 1201 cấu tạo chủ ...
Read More
Chất Ức Chế Ăn Mòn Trong Hệ Thống Chiller (MSP: ALTCOOL2501)
Chất xử lý duy nhất cho hệ thống tuần hoàn ...
Read More
Hóa Chất Tẩy Cáu Cặn Rỉ Sét (MSP: ALTCLEAN4001)
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG: ALTCLEAN 4001 là một hợp ...
Read More