Công ty TNHH ALT /Điện thoại : 028 38949291 - 028 38949593 /Email : sales@altcotech.com/ Open: 8:00 - 16:30

Bài viết được tag ‘ hydrogen ’

S-350-B8

Máy lọc nước điện giải ion kiềm S-350-B8 Máy lọc nước điện giải ion kiềm hay gọi là máy lọc nước ion kiềm kangen, máy lọc nước ion kiềm, máy nước alkaline, máy lọc nước điện giải Pi. Nước uống điện giải kiềm giàu khoáng chất tự nhiên được sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh, dùng…

Xem thêm

S-350-E6

Máy lọc nước điện giải ion kiềm S-350-E6 Máy lọc nước điện giải ion kiềm hay gọi là máy lọc nước ion kiềm kangen, máy lọc nước ion kiềm, máy nước alkaline, máy lọc nước điện giải Pi. Nước uống điện giải kiềm giàu khoáng chất tự nhiên được sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh, dùng…

Xem thêm

S-350

Máy lọc nước điện giải ion kiềm S-350 Máy lọc nước điện giải ion kiềm hay gọi là máy lọc nước ion kiềm kangen, máy lọc nước ion kiềm, máy nước alkaline, máy lọc nước điện giải Pi. Nước uống điện giải kiềm giàu khoáng chất tự nhiên được sử dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh, dùng…

Xem thêm